Presentació

El Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, és un Grup de Recerca Emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el codi 2014 SGR 1268.

Un dels seus objectius principals és el de generar i difondre coneixement en l’àmbit de l’acció social i educativa per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

jornadesresultatsrecerca_2

Jornades de presentació dels resultats de la recerca: Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social: un model per a la millora de la reinserció social

Els projectes que desenvolupa s’aborden des de tres perspectives o eixos: un primer, en relació a la construcció de discurs científic sobre l’acció social i educativa, des d’una perspectiva d’anàlisi crítica; un segon, relacionat amb l’anàlisi i valoració de models d’intervenció i de metodologies d’èxit en l’acció social i educativa i, en tercer lloc, en relació a les competències dels professionals, aplicades a la formació i a la intervenció educativa.

gias_3