Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Dep. de Justicia

Col·laboracions entre el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya i GIAS:

  • Recerca sobre Pedagogia comunitària en centres penitenciaris i programes de reinserció social conjuntament amb la Unitat Terapèutica Educativa (UTE) Villavona (Asturias). (2009-2013) [IP: Dra. Morata]
  • Jornades Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social: un model per a la millora de la reinserció social (23 i 24 d’octubre de 2013). + informació sobre les  Jornades