Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

dept._ensenyament

El Departament d’Ensenyament promou les comunitats d’aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor. Les comunitats d’aprenentatge proposen la transformació global del centre, vinculant el professorat, les famílies, i els agents educatius del territori amb accions adreçades a l’assoliment de l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la superació dels conflictes.

http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats

 Col·laboracions entre el Departament i GIAS:

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat un conveni amb la URL i les comunitats d’aprenentatge per donar suport a aquestes últimes a fer recerca, innovació i formació. Dins d’aquest marc es desenvolupa el projecte:

Anàlisi d’actuacions d’èxit educatiu desenvolupades en el temps no lectiu (2014 – 2015) [IP: Dr. Pulido – Projecte d’intensificació de la recerca URL]