Grup 33

grup33

Grup 33 és una Plataforma Ciutadana de Sensibilització i Mobilització formada per mes de 4400 persones de tots els sectors de la societat civil que treballa per aconseguir la reinserció real dels privats de llibertat a Catalunya.

A Catalunya son els impulsors d’un moviment social  de presa de consciència de que una altre presó és possible per facilitar la reinserció dels privats de llibertat. La missió de Grup 33 és conscienciar a la societat de que Una altra Presó és Possible, i recolzar la implementació d’un model alternatiu a les  presons catalanes.

Des del Grp 33 es creu  en un model de gestió penitenciària que compleixi amb els 7 principis que defensem reinsereix amb moltes mes garanties d’èxit.

Principals línies d’actuació:

Sensibilització – Donar a conèixer Grup 33 a la societat civil catalana i sensibilitzar a la població sobre la realitat de les presons.-  Xerrades a entitats i universitats.

–  Divulgació del Manifest: Captació de membres que es s’adhereixin al Manifest del Grup33 “Una Altra Presó Es Possible”

–  Recerca de recolzament dels líders d’opinió.

–  Relació amb els sindicats de presons i altres col·lectius o entitats del món penitenciari.

–  Viatges a la UTE i altres mòduls d’ inserció.

Col·laboració:  – Col·laboració amb el Mòdul de Participació i Convivència (MPC) al CP de Lledoners i d’altres mòduls que s’acollin els 7 principis.- Recolzar als actors principals de les I.P per emprendre el canvi cap un altre model de gestió de la presó.

– Connexió presó- societat: Sensibilitzar a la societat de la finalitat rehabilitadora de la presó.

– Ser intermediaris de la recerca de necessitats dels centres penitenciaris amb la societat civil.

Pressió:  – Pressionar a les Institucions polítiques per dissenyar i crear espais basats en  un nou model de presó enfocat a la reinserció. Parlament de Catalunya. Partits politics, sindicats i altres actors del món penitenciari.

Col·laboracions Grup 33 i GIAS:

  • Recerca: Pedagogia Social Comunitària a centres penitenciaris i a programes de reinserció social (2009-2013) [IP: Dra. Morata]
  • Jornades: Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social
  • Propostes pel canvi i la millora de polítiques socioeducatives a nivell local, nacional i internacional.

http://www.grup33.org