MCECC

MCEC-quad-taronja-RGB

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, i també Andorra. Els centres del MCECC acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més 3.500 monitors. Els centres d’esplai del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a través de:

  • La promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona.
  • La transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià.
  • La potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat.
  • La consciència de pertànyer a un Moviment català, arrelat en el nostre país, amb voluntat de creixement.
  • La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.

El MCECC treballa amb i per als centres d’esplai partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Els dóna suport, els assessora i els acompanya en el seu dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en la seva acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació). En definitiva, la seva funció és servir en tot allò que millori la qualitat de les seves activitats i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.

Col·laboracions MCECC i GIAS:

–          Porticus. Suport escolar a centres d’atenció diària (2013) [IP: Dra. Morata]

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home