Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona (PECB)

PECB

 

El PECB es defineix com a una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i de diferents espais d’intervenció socioeducativa.

El projecte expressa la vocació de Barcelona com a ciutat educadora. En el marc del PEC els agents socials es reconeixen com a agents educatius i es  plantegen col·lectivament quins són els grans reptes de l’educació a la ciutat.

Aquesta xarxa educativa ciutadana elabora una diagnosi i proposa un compromís ciutadà en el qual les entitats es comprometen a actuar de manera intencional i articulada en el desenvolupament de projectes i accions educatives.

El PECB ha de propiciar:

  • Generar espais per al debat i reflexió al voltant de la pràctica i l’acció educativa de tots els agents educatius i socials que formen part del PECB.
  • Oferir espais per a la socialització i el coneixement entre tots els participants que treballen en i per l’educació a la nostra ciutat.
  • Facilitar l’accés a la informació, el contacte directe amb els serveis implicats en la gestió educativa, generar propostes noves i accedir a recursos formatius.
  • Aportar elements que incideixin en l’acció educativa municipal que s’ajustin a la realitat i incorporin elements innovadors i de coresponsabilitat en l’educació a la nostra ciutat.

 

Col·laboració PECB i GIAS:

  • Recerca:  Projecte recerca Lleure, sociocultura i cohesió social. (2013-   ) [IP: Dra. Morata]