Unidad Terapéutica Educativa de Villabona (UTE)

UTE
La “Unidad Terapéutica y Educativa” representa un model alternatiu a la pressó tradicional perque transforma la realitat penitenciària en eliminar la subcultura carcelària que fa de la presó una escola de delinqüència i la converteix en un espai educatiu. Fita que es fa possible des de la trobada en una dinàmica de cogestió o corresponsabilitat entre els dos col·lectius que conformen l’escenari penitenciari: professionals penitenciaris i interns, superant la desconfiança, el distanciament i l’enfrontament que històricament ha marcat les seves relacions.
Des del 2008, la UTE de Villabona i GIAS han estat treballant, de manera conjunta a Bizitegi, en una recerca sobre Pedagogia Social Comunitaria aplicada a la incorporació social de persones en exclusió social. Podeu veure més informació al respecte a la web de les Jornades