Eva Palasí

Formació

– Doctoranda en Ciències de l’Educació i de l’Esport. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2013-2014

– Màster Universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i adolescència a la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. 2009-2011

– Diplomada en Educació Social a l’ Escola Universitària de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. 2008 al 2009

– Postgraduada en Participació ciutadana i desenvolupament sostenible. Universitat Autònoma de Barcelona. 2006 – 2007

– Postgraduada en  Intervenció en el món dels Joves. Universitat de Barcelona. 2005 – 2006

– Diplomada de Treball Social a l’ Escola Universitària de Treball Social – ICESB. Universitat Ramon Llull. 1996 al 1999

Experiència investigadora

– Membre de l’equip de recerca Acció Social Comunitaria del Grup INQUAS de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull entre els anys 2011 i el 2013

– Membre del Grup de recerca, innovació i anàlisis social  de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull des del 2013

Experiència en l’àmbit de l’acció social

– Cap del Departament de Pedagogia de l’àrea de Formació, consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés. Des de desembre de 2011

– Educadora Social de l’UBASP de l’Ajuntament de Molins de Rei. Des del setembre de 2011

– Cap del Negociat d’Infància i Emancipació Juvenil de l’Ajuntament de Molins de Rei. Des del  març de 2005 a l’agost de 2011

– Coordinadora pedagògica de l’ Àrea de Lleure de l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés. Març 2004 – març de 2005

– Treballadora Social al Servei Atenció Primària de Càritas Diocesana de Barcelona a la zona de Sants –Hospitalet de Llobregat. 2000

Publicacions

Articles:

– Morata, T.; Palasí, E (2012) “Oci i participació social de la gent gran. Avaluació d’un programa d’Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari a la ciutat de Granollers. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, nº 51

– Palasí, E; Villalba, A (2010) Projecte d’educació emocional en un CRAE per a noies adolescents. Educació Social. Revista d’Educació Socioeducativa núm. 46

Capítols de llibre (incloent actes publicades de congressos):

– Morata, MJ.; Muro, P.; Palasí, E. (2011) La pedagogía comunitaria en la Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario de Villabona y en otros proyectos de reinserción social. En II Jornada monográfica de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada al futuro. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 29 de abril de 2011. Editora: María R. Belando Montoro. Universidad Complutense de Madrid

– Palasí, E.; Puerta, F.; Antelmo, T.; Armengol,M.; Gallardo, V.; Sanchez, M.; Soler, M.; Sáez,X.; Viudes, N.; Vinyals, O. (2011) Prevención de adicciones y delincuencia con alumnos de secundaría. En: José Mª Permanece Sánchez, Miguel Ángel Carbonero y Juan Donoso (compiladores) Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación. Madrid, 2011.

– Morata, T; Enjuanes, J i Palasí, E (2013) La unidad terapéutica i educativa del centro penitenciario de Villabona como nuevo paradigma de intervención penal a I Congreso de Ciencia de la Educación i el Desarrollo: Santander ISBN 978-84-695-9145-1

Altres dades rellevants

Projectes d’investigació seleccionats als que ha participat:

Reforç Educatiu. Model de reforç educatiu per als centres oberts i d’atenció diària de MCECC. Porticus.  [IP: Dra. Morata]

Acción comunitaria: La unidad terapeutica y educativa del centro penitenciario de Villabona-Astúries, Lledoners y otros proyectos de reinserción social. (2009-2013) [IP: Dra. Morata]. Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/2009