Jonatan Sánchez

Formació

 • Expert universitari en “Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas”. UNED-Fundación Luís Vives.
 • Màster en Polítiques Socials i Comunitàries a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)- UAB.  2008
 • Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 2005

Experiència investigadora

 • Membre de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els anys 2006 i 2009.
 • Membre de l’equip de recerca Acció Social Comunitaria del Grup INQUAS de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull entre els anys 2011 i el 2013
 • Membre del Grup de recerca, innovació i anàlisis social  de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull des del 2013

Experiència en l’àmbit de l’acció social

 • Fundació Pere Tarrés. Responsable de projectes. Funcions de coordinació i supervisió del disseny conceptual, seguiment i avaluació durant la implementació de projectes socioeducatius de diversos àmbits. Coordinació del Projecte PAIDOS Projecte d’Atenció Integral i Integrada a la Infància”, Projecte liderat per Caritas Diocesana de Barcelona i del Programa “Gestió i Realització dels Plans de Desenvolupament Comunitari en els barris d’habitatge social”. Coordinació de 19 Plans de Desenvolupament Comunitari.
 • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Disseny del Pla Local d’Inclusió Social del municipi.
 • Fundació Desenvolupament Comunitari. Consultor social en l’àmbit de la participació ciutadana i dinamització comunitària en diversos processos d’intervenció social. Realització de diversos informes, recerques i suport en el disseny de polítiques de l’àmbit local (convivència, equipaments públics, socials i educatives).

Publicacions i Comunicacions

Comunicacions:

Morata, T.; Palasí,E.; Sánchez, J. (2012) Trabajo interdisciplinar en la Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona. 4ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Barcelona. Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona

Morata, T ; Muro, P.; López, P.; Pulido, MA; Sánchez, J; Valverde, JM.(2011)  Comunicació: Participación, corresponsabilidad y cogestión como modelo de educación comunitaria en el ámbito penitenciario. VI Congrés internacional de psicologia i educació. III congrés nacional de psicologia de la educació. Valladolid  2011

Morata, T.;  Palasí E.; Enjuanes, J.; Sanchez, J. (2011). Trabajo social comunitario en centros penitenciarios: la experiencia de la  Unidad Terapéutica y Educativa del Centro penitenciario de Villabona (Asturias). I Congreso Internacional sobre la construcción disciplinar del Trabajo Social a propósito del nuevo Grado. Universidad de Deusto

Articles:

 • 2011. Morata, T ; Muro, P.; López, P.; Pulido, MA; Sánchez, J; Valverde, JM Participación, corresponsabilidad y cogestión como modelo de educación comunitaria en el ámbito penitenciario. En: José Mª Román Sanchez, Miguel Angel Carbonero y Juan Donoso (compiladores) Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación. Madrid, 2011. ISBN: 978-84-614-8296
 • 2009. Coautor dels capítols La Llei de millora de barris, viles i àrees urbanes que requereixen una atenció especial i de l’altre capítol del mateix llibre Factors explicatius de la participació i la integralitat en les polítiques de regeneració.

Altres dades rellevants

Projectes d’investigació seleccionats als que ha participat:

 • Investigador en la recerca “Governança i participació en els processos de regeneració urbana: el cas de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya” dirigida pel Dr. Marc Parés. (Gener 20008- Setembre 2008).
 • Investigador en la recerca CICYT “REDES, Participación y Políticas de Regeneración Urbana en Centros Históricos” dirigida pel Dr. Ismael Blanco . Recerca que comptà amb el CIREM com a partner pels casos de Madrid. (Octubre 2007- Setembre 2008).
 • Investigador en la recerca CICYT “La exclusión social urbana en España. Bases conceptuales y análisis comparado” dirigida pel Dr. Joan Subirats.  (Gener 2007 a setembre 2007).
 • Investigador en la recerca “Barreras de Acceso de la población Inmigrante a los Mecanismos de Protección Social. Una perspectiva comparada.” dirigida pel Dr. Joan Subirats. Projecte Finançat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Gener 2007 a Octubre 2007)
 • Investigador al en la recerca. “ La Exclusió Social Urbana a Catalunya.Bases conceptuals i anàlisis comparat”. (Gener 2007 a desembre 2007). Projecte Finançat per la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Pi i Sunyer.
 • Acción comunitaria: La unidad terapeutica y educativa del centro penitenciario de Villabona- Astúries, Lledoners y otros proyectos de reinserción social. (2009-2013) [IP: Dra. Morata]. Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/200