Jordi Enjuanes

Formació

– Doctorant en Ciències de l’Educació i de l’Esport. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 2013-2014

– Màster Interuniversitari en Sistemes de Justícia Penal a la UdL l’any 2013

– Diplomat en Educació Social a l’Escola univeristària de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull l’any 2012

– Diplomat en Treball Social a l’Escola Universitària “Creu Roja” – Ud, l’any 1996

Experiència investigadora

– Membre de l’equip de recerca Acció Social Comunitaria del Grup INQUAS de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull entre els anys 2011 i el 2013

– Membre del Grup de recerca, innovació i anàlisis social  de la Facultat d’Educació Social  i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull des del 2013

– Membre de l’European Training Partenship for a Inclusive Society en representació de la delegació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, organitzat pel Ministeri de Justícia de Rumania amb fons europeus POSDRU/98/6.4/S59820.

Experiència en l’àmbit de l’acció social

– Professor del Màster universitari “models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en infància i adolescència” de la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés – Udl de 2011 a 2014.

– Educador social del Centre Penitenciari “Els Lledoners” del Departament de Justícia, des de gener de 2014.

– Educador del Centre Educatiu “Can Llupià” del Departament de Justícia, de 2013 a 2014.

– Coordinador del Centre Educatiu “Els Til·lers del Departament de Justícia, de 2007 a 2013.

–  Educador del Centre Educatiu “Els Til·lers” del Departament de Justícia de 2003 a 2007.

– Educador en residència de grans discapacitats físics “Llar Terres de Ponent” de Llars de l’Amistat-Cheshire de 1997 a 2003.

–          Director del Centre Obert del barri antic de Lleida de l’Ajuntament de Lleida l’any 1997

Publicacions

Articles:

– Enjuanes, J. i Camps, E. (2013) A ti, Centre Educatiu Els Til·lers, nuestro más sentido homenaje. Un modelo educativo a traves de la historia de la justícia juvenil a Revista de Educación Social- EDUSO num 17

Capítols de llibre (incloent actes publicades de congressos):

– Morata, T; Enjuanes, J i Palasí, E (2013) La unidad terapéutica i educativa del centro penitenciario de Villabona como nuevo paradigma de intervención penal a I Congreso de Ciencia de la Educación i el Desarrollo: Santander ISBN 978-84-695-9145-1

– VVAA “Best practice guide in linerty deprived juveniles’ assitance” (2013) Timisoara: Eurobit Publising House,. ISBN 978-973-620-999-4.

– Morata, T i Enjuanes, J. I Santpere, E (2011) “Trabajo en red con familias en centros penitenciarios” a Educación, aprendizaje i desarrollo en una sociedad multicultural Roman, JM; Carbonero , MA i Donoso, J (comp.). ISSN 978-84-614-8296-2

Altres dades rellevants

Projectes d’investigació seleccionats als que ha participat:

Acción comunitaria: La unidad terapeutica y educativa del centro penitenciario de Villabona-Astúries, Lledoners y otros proyectos de reinserción social. (2009-2013) [IP: Dra. Morata]. Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/2009