Àngels Sogas

foto_carnet

asogas@peretarres.org

Formació

 • Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.
 • Actualment està realitzant la seva tesi doctoral sobre: “Seguiment de les propostes de sortida dels adolescents residents en centres residencials d’acció educativa” (a presentar el setembre de 2005 a la Universitat de Barcelona).

Experiència

 • Des de 1993 és professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, on ha estat Cap d’Estudis del 2003 al 2010.
 • També ha estat tutora de projectes de Màster.
 • Ha estat coordinadora i professora dels Postgraus Treball Social i Educatiu amb Immigrants i Mediació i Desenvolupament comunitari amb el poble gitano.
 • Membre del Grup de Recerca Infància i Família (GRIF) de la Universitat de Barcelona.
 • Membre del Grup de Recerca Infància i Família (GRIF) de la Universitat de Barcelona.

Publicacions

 • Sogas, A. “Los nuevos retos de los estudios universitarios” en Educaweb. 2006
 • Carulla,E.; Forés,A.;Martínez,O.;Marzo, M.; Sogas, A.(2005). “Intervenció a la crisi”. Revista Senderi nº21, maig 2005.
 • Sogas, A; Martínez, O. “Orientación profesional y exclusión social” en Educaweb. 2004.
 • G. Riberas, E. Requena, A. Sogas. (2003) “Les actituds en l’exercici de la professió”. En J. Planella i J. Vilar (Eds.) L’educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona: Pleniluni
 • T. Llompart, S Bota i A. Sogas. (2003) “Repensar el concepte d’âmbits en Educació Social”. En J. Planella i J. Vilar (Eds.) L’educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona: Pleniluni
 • Sogas, A; Riberas, G; Piqué, X (2000) “Habilidades Sociales”. Material curs a distancia. Institut de Formació Pere Tarres.
 • Sogas, A; Riberas, G; Sala, E Fernandez, V. (1999). “Alternatives a la Institucionalització: àmbit Menors”. Educació Social, 12. Pag 102-106.
 • Sogas, A; Riberas, G. Martínez, O; Grau, S (1999). “Estudio exploratorio de algunas actitudes de jóvenes adolescentes residentes en CRAES de edades comprendidas entre 14-17 años”. Comunicació oral presentada V Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. 25, 26 i 27 de novembre 1999. Valencia.
 • Sogas, A.Riberas, G; (1999). “Presente y futuro desde la perspectiva de los adolescentes que viven en centros de protección”. Comunicació Póster presentada V Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada 25, 26 i 27 de novembre 1999. Valencia.