Pere Mora

foto_carnet

Vicedegà de Postgrau i Recerca

pmora@peretarres.org

Formació

 • Curs de Direcció Eficaç i Professionalització de l’Equip de Vendes, a ESADE (Centre de Desenvolupament Directiu)
 • Curs de Postgrau de Direcció i Gestió del Màrqueting, a ESADE (Centre de Desenvolupament Directiu)
 • Curs de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona finalitzat amb el títol de Master en Història Contemporània amb el treball de recerca “El procés de politització i d’institucionalització del moviment ecologista a Catalunya (1970-1995)”
 • Llicenciat en Geografia, especialitat en Estudi de la Població i de les Activitats Socials i Econòmiques, per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona

Experiència

 • Des de l’any 2003 és director del “Master Europeu en Economia Social” desenvolupat en col•laboració entre la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull i AROBASE (Lyon)
 • Des de l’any 2003 col•labora a xarxanet.org (Xarxa Associativa i del Voluntariat de Catalunya) de l’Institut del Voluntariat de Catalunya (INCAVOL) mitjançant la publicació de diversos articles sobre els moviments socials i l’associacionisme a Catalunya
 • Des de l’any 2001 és membre del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Ha participat activament en l’elaboració de l’Agenda 21 de Barcelona a l’àmbit de “Cohesió Social”
 • Des de setembre de 1993 és coordinador de l’associació EcoConcern-Innovació Social. Les seves tasques són: coordinació dels projectes de recerca social en els àmbits de l’economia social, participació democràtica, interculturalitat i sostenibilitat; contactes amb altres organitzacions no lucratives per treballar en xarxa; coordinació d’activitats de difusió i sensibilització (conferències, debats, cursos i seminaris); coordinació de les diverses publicacions de l’associació: Papers d’Innovació Social, Papers Europeus, Papers de Sostenibilitat i Quaderns de Renda Bàsica

Publicacions

Ha participat en vuit llibres relacionats en el sector associatiu entre els que destaquen:

 • “La adaptación de másters y postgrados a las necesidades del mercado laboral”. Educaweb. 2010.
 • “Tercer sector y nuevos perfiles profesionales: la captación de fondos”. Educaweb. 2006
 • “Els moviments socials a Catalunya”. Diversos autors. Editorial Universitat de Barcelona. Barcelona. 2004. Capítol dedicat als moviments socials a Catalunya
 • “Definició de les organitzacions no lucratives i el seu entorn”. Centre de Postgrau de la Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull. Barcelona. 2002. Material de formació
 • “Una història oberta”. Diversos autors. Universitat de Barcelona. Barcelona.1998. Capítol dedicat al moviment ecologista a Catalunya
 • “50 aniversari de les Nacions Unides”. Grup d’Opinió Intercultural Barcino. Barcelona. 1995. Un capítol dedicat a l’economia social
 • “Propostes Innovadores per Repensar l’Economia”. Coordinat per Emil Herbolzheimer (ESADE). Fundació Jaume Bofill. Barcelona. 1995. Dos capítols dedicats a l’economia social

També ha realitzat ponències a diversos congressos relacionats amb els moviments socials i organitzacions no lucratives arreu de Catalunya, Estat espanyol i Europa relacionats amb el sector no lucratiu.