Anna Sesé

Currículum vitae web GIAS

Nom i cognoms

Ana Sesé Taubmann

Adreça correu electrònic asese@peretarres.org

Càrrec

Responsable Àrea Inserció Sociolaboral

Formació

2003 DOCTORA EN PSICOLOGIA per la Universitat de Deusto (Bilbao).

Tesi Doctoral: La integració psicosocial de les persones estrangeres a Biscaia.

1991 LLICENCIADA EN PSICOLOGIA per la Universitat de Deusto (Bilbao).

Experiència investigadora

Grups de recerca

Estades de recerca

Projectes d’investigació en els que ha participat

Programa Marc:

Pla Nacional I+D+i

Altres

Publicacions

Articles JCR

Articles a revistes científiques amb avaluació externa (peer review)

2014 Carrizosa, J. i Sesé, A.: La diversitat funcional a la feina. Educació Social–Revista d’Intervenció socioeducativa, núm. 58, setembre-desembre 2014. ISSN: 1135-805X. Disponible en http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/284936/372785

2009 Sesé, A.: InserQual: Una eina per a la millora de la qualitat en l’acompanyament a la inserció laboral. Educació Social–Revista d’Intervenció socioeducativa, 41, p. 112-123. ISSN: 1135-805X.

Llibres i capítols de llibre (incloent actes publicades de congressos)

2011 Sesé, A. Alonso, A. i Coscolla, R.: “Servicio de atención a la infancia en el domicilio de la cuidadora, ¿un nuevo recurso de atención a los menores?”. En Casado, D. (Dtor.): Acción y Políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y fecundidad. Barcelona, Hacer Editorial, p. 343-366. ISBN: 978-84-969-1338-7.

2011 Morata, T. i Sesé, A.: “Inserjove. Mejora de la ocupabilidad con jóvenes en riesgo de exclusión”. En Román, J.M., Carbonero, M.A. i Valdivielso, J.D. (Coord.) Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Madrid, Ed. de la Asociación Nacional de Psicología y Educación, p. 4125-4138. ISBN: 978-84-614-8296-2.

2010 Sesé, A. i Morata, T.: “InserJove. Educando la ocupabilidad”. En Capellín, M.J. (Coord.) VIII Congreso de Trabajo Social. Libro de Actas, p. 445-464. ISBN: 978-84-693-1510-1.

Altres articles a publicacions científiques o divulgatives

2014 Sesé, A.: El desarrollo de las competencias transversales como herramienta de apoyo a la mejora de la empleabilidad. Disponible en http://www.educaweb.com/noticia/2014/02/24/desarrollo-competencias-transversales-como-herramienta-apoyo-mejora-empleabilidad-8055/

2013 Sesé, A. i Marín, A.: La importancia de las competencias en la ocupabilidad. Disponible en http://www.educaweb.com/noticia/2013/01/14/importancia-competencias-ocupabilidad-5933/

2010 Coscolla, R. i Sesé A.: “Contrastant opinions”. En Departament de Treball. Generalitat de Catalunya (Coord.) La inserción laboral de persones amb trastorn mental, p.44-49.

Altres dades rellevants

Beques competitives concedides

Membre d’equips editorials de les següents revistes

Experiència en l’àmbit de l’acció social

Des de Directora de projectes – àrea d’Inserció Laboral

setembre 2005 F. PERE TARRÉS – Formació, Consultoria i Estudis

 • Direcció de projectes en curs: inserció laboral de col·lectius amb dificultats, consultoria sobre gestió, etc.

 • Coordinació d’equips.

 • Planificació i seguiment tècnic i econòmic de projectes en curs.

 • Recerca de finançament.

 • Redacció de nous projectes.

Setembre 1997 – Tècnica d’Ocupació i Orientació Sòcio-laboral

Agost 2005 Fundació FIAS/CIREM – (Programa APRENDRE A APRENDRE)

 • Atenció individual i grupal a persones amb dificultats d’inserció laboral.

 • Seguiment de treballadors de Clàusula Social d’Inserció d’Adigsa.

 • Tutorització d’alumnes de pràctiques de Treball i Educació Social.

 • Coordinació amb empreses i centres de formació i altres serveis.

Gener 1994 – Responsable d’Oficina d’Informació i Denúncies

desembre 1995 SOS RACISME-BISCÀIA

 • Atenció directa als/les usuaris/es del servei.

 • Representació de l’associació davant els mitjans de comunicació.

 • Coordinació de l’equip voluntari (25-30 persones).

Juny – agost 1992 Educadora Social BIDEGINTZAN ALDE ZAHARRA

 • Acompanyament d’ex-toxicòmans.

Set – des 1991 Educadora de Menors BERRIZTU

 • Funcions educatives en centre de justícia semi-obert de menors.