Genoveva Rosa

foto_carnet

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Adjunta al Degà

grosa@peretarres.org

Formació

 • Doctora per la Universitat de Barcelona. UB, 2006.
 • Postgrau de Mestra Especialista en Educació Musical. Universitat de Barcelona, 1998.
 • Llicenciada en Pedagogia especialitat d’Organització i Tecnologia Educativa. Universitat de Barcelona, 1996.
 • Postgrau d’Educació del Consumidor a les Institucions Educatives. Universitat de Barcelona,1993.
 • Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona, 1991.

Experiència

 • Mestra funcionària de la Generalitat. Tasques desenvolupades: tutories, coordinacions i equips directius.
 • Coordinadora pedagògica en Plans estratègics i d’Autonomia de centres educatius.
 • Formadora de professorat opositor a places de funcionariat de la Generalitat.
 • Formadora de professorat de l’àrea TAC del Departament d’Educació de la Generalitat.
 • Tutoria d’alumnes en pràctiques de la Universitat Ramon Llull.
 • Professora associada de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Professora consultora de l’àrea TIC de la Universitat Oberta de Catalunya.

Publicacions

 • Rosa, G. (1993). Usos educatius d’Internet i aprenentatge col•laboratiu. Fomentem la lectura i l’escriptura a l’escola. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Rosa, G. (2006). Aprenentatge col•laboratiu i Tecnologies de la Informació i la comunicació. Estudi d’un cas amb alumnes d’un centre públic de primària. Universitat de Barcelona.
 • Presentació de materials multimèdia i d’aplicacions educatives de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el Congrés d’Educació Infantil del Baix Llobregat. Àrea d’Experiències i Formació de la SGTI del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2001).
 • Presentació de materials multimèdia en la III Mostra d’aplicacions en informàtica educativa de la Delegació Territorial Baix Llobregat-Anoia. Àrea TAC del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2003).
 • Rosa, G. (2005) Integració curricular i TIC. En el Congrés d’Innovació Educativa del Baix Llobregat-Anoia. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya