Gisela Riberas

foto_carnet

Directora Acadèmica de Grau i Directora del Grau en Educació Social

griberas@peretarres.org

Formació

 • Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1998. Tesi Dirigida per la Dra. M.Tersa Anguera i Dra.Mercè Mitjavila
 • Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica, per la Universitat de Barcelona. 1990
 • Habilitada com Educadora Social i col·legiada des del 2002
 • Habilitada com a Mediadora Familiar i en Resolució de conflictes pel Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, 2003
 • Postgrau en Administració i Gestió Local per càrrecs electes a la Universitat Autònoma. 2007-2009

Experiència

 • Ha treballat a presons com a psicòleg i a Cetres d’Acolliment de la D.G.A.I.A  Genralitat de Catalunya com a educadora social. 1991-1996
 • Professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés des del 1997-2003
 • Col·laboradora amb el Màster d’Infància de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés des del 1996
 • Va presentar la Tesi Doctoral al 1998 l’objectiu de la qual va ser fer el seguiment dels nadons ingressats en diversos Centres d’Acolliment durant el seu primer any de vida
 • ha treballat com a psicòleg i mediadora familiar en escoles privades, realitzant assessoraments a pares i mestres
 • Ha estat Cap de Serveis Socials i psicòloga del Servei d’Atenció a les Dones , així com responsable del Servei d’Urgències dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallirana. 2003-2006
 • Ha exercit com a tinent d’alcalde en la legislatura 2007-2011 i continua treballant com a Regidora en temes vinculats a Polítiques Socials, en l’administració pública local
 • Actualment Directora del Grau d’Educació Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Dades Interessants

 • Premi Justifòrum 1998. Recerca: La interacció comunicativa educador/a-nadó en dos centres d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància. Departament de Justícia. Centre Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya

Publicacions

 • Riberas, G.; Vilar, J.; Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona: Claret.
 • Riberas, G., Vilar, J. i Pujol, P. (2003). Dissenys de les intervencions socioeducatives. Barcelona: Pleniluni
 • Requena, E., Riberas, G. (2003). Self-esteem, life satisfaction, self concept and adolescescence. European Journal of Social Education, 5, 45-50
 • Riberas, G., Requena, E., i Sogas, A. (2003). Les actituds en l’exercici de la professió. Dins J.Planella i J. Vilar (ed), L’Educació social: projectes, perspectives i caminis. Barcelona: Pleniluni
 • Riberas, G., Navarro, C., i  Puig, D. (2001). Satisfacció amb la vida, autoestima i expectatives de futur des de la perspectiva dels adolescents. Educació Social, 19, 102-106
 • Piquè, X., Riberas, G., i Sogas, A. (2001). Formación de mediadores del Pueblo Gitano: Habilidades Sociales. Edicions de l’Institut de Formació. Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. Barcelona
 • Riberas, G., Losada, J.L. (2000). Aplicación de un diseño mixto en la evaluación de la interacción comunicativa en un Centro de Acogida. Psicothema, 12. 2.  470-473
 • Riberas, G. (1999). Sistema de categories para la observación y registro de conductas interactivas-comunicativas. Dins  M.T: Anguera (ed.), Observación en Etología Animal y Humana. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona
 • Riberas, G. (1998). Estudi observacional de la interacció comunicativa, educadora-bebè, en un centre d’acolliment. Tesi doctoral no publicada. Universitat de Barcelona, Barcelona

Articles

 • Guzmán, R.; Riberas, G.; Sogas, A.; Boadas, B. (2013). “Les habilitats socials i l’entrevista: metodologia per a la intervenció social. A Educació Social. Revista d’intervenció Socioeducativa, 53, p. 11-24