Jesús Vilar

foto_carnet

Director de publicacions i editor de la revisa Educació Social: revista d’intervenció socioeducativa

jvilar@peretarres.org

Formació i experiència

Diplomat en magisteri, Llicenciat en Pedagogia i Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, els anys 1986, 1989 i 2011 respectivament.

Experiència professional com a mestre inicialment i posteriorment com educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància.

Participació com assessor a equips i formador en temàtiques relacionades amb la construcció de xarxes socioeducatives, convivència, la gestió dels conflictes ètics en la pràctica professional de l’educació social i treball educatiu amb joves. També, com a ponent i/o membre de comitès científics en diferents seminaris, cursos i taules rodones sobre les anteriors temàtiques.

Des de l’any 1994, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la URL en les diverses línies formatives de graus i màsters, en les matèries: pedagogia social, teories i processos educatius, supervisió de pràctiques, educació moral, ètica professional i disseny i planificació educativa.

Des del punt de vista de la gestió acadèmica, Cap d’Àrea dels estudis d’Educació socials durant els cursos 2006-2008, coordinador del Màster Universitari de Pedagogia Social (els cursos 2006-2013), cap de redacció de “Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa” des de l’any 2000 i actualment director de l’àrea de publicacions de la Facultat.

També, Membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL des de gener del 2012 i vocal de la Comissió Permanent de l’Observatori dels Drets de la Infància del Departament de Benestar i Família, de la Generalitat de Catalunya, des del setembre de 2007.

Els temes actuals de treball i recerca són: l’estudi sobre l’aplicació de la Convenció dels Drets de la Infància, la construcció de l’ètica aplicada en el camp socioeducatiu, els reptes de la formació inicial i permanent dels professionals de l’educació en escenaris de complexitat i l’acció socioeducativa amb infants i joves en situació de risc.

Publicacions més recents

Llibres

  • Vilar, J. (2013). Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad en la práctica profesional. Barcelona: Editorial UOC.
  • Riberas, G.; Vilar, J.; Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona : Claret
  • AADD. (2009). Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l’educació. Col. Finestra Oberta. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Articles i capítols de llibres 

  • Vilar, J.; Longàs, J. (2013). “Adolescentes en Riesgo o Especial Vulnerabilidad. Buenas Prácticas Socioeducativas desde y con el Sistema Educativo en Cataluña”. A Santibáñez Gruber, R. y Martínez-Pampliega, A. (Coords.). Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo. Barcelona: Graó.
  • Vilar, J.; Planella, J. (2011). “Fundamentos históricos de la educación social: una entrevista a Toni Julià”. A RES (revista de educación social) n. 12. EDUSO. http://www.eduso.net/res
  • Vilar, J. (2011). Algunas consideraciones en el debate sobre ámbitos emergentes en la educación Social. II Jornada Monográfica “Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada al futuro. A Belardo, M.R. II Jornada monográfica de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social SIPS “Pedagogía social y educación social. Una mirada al futuro. 29 abril 2011. Facultad de Educación. Madrid. P. 402-410
  • Vilar, J.; Cots, J.; Puiggalí, A.; Lázaro, A,; Urmeneta, M. (2010). Manifest de Montserrat. Les necessitats no materials de la infància. Educació Social. Revista d’intervenció socio-educativa. N. 44. (pp. 126-132). Barcelona: Fundació Pere Tarrés. Barcelona.
  • Vilar, J. (2009). Crear en la esfera local un mundo más humanizado y acogedor. El trabajo en red y la acción comunitaria. A Monográficos Escuela n. 2. Wolters Kluwer España S.A. Madrid. P 4-6.
  • Vilar, J. (2009). La ética en la práctica cotidiana del ejercicio profesional. RES (revista de educación social). EDUSO.  http://www.eduso.net/res/?b=13&c=121&n=358

Altres mèrits

Menció Honorífica del premi “Educación y Sociedad” pels materials “Transversal” en la Modalitat “Libros de texto o material de desarrollo curricular”, atorgat pel Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Madrid, 16 de juliol de 1996.

Premi Rosa Sensat de Pedagogia l’any 1989 amb l’obra “Ètica i escola, el tractament pedagògic de la diferència” (conjunta amb altres autors).