Txus Morata

Txus Morata García

Investigadora principal del GIAS

Directora del Màster Universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència

tmorata@peretarres.org

Formació

 • Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (2009) amb la tesi: “De l’Animació Sociocultural al Desenvolupament comunitari: la seva incidència en l’oci”, dirigida pel Dr. Jaume Trilla
 • Diplomada en Magisteri per la Universitat Autònoma de Bellaterra

Experiència en l’àmbit de l’acció social

 • Des del 2003 fins l’actualitat és professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull
 • Directora del Máster universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència
 • Extensa experiència docent en l’àmbit universitari (graus i màsters) a la Universitat de Deusto (Bilbao) i la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull
 • Experiència professional en l’àmbit de l’acció social (infància i adolescència en risc, drogodependències i justícia), així com també en projectes de dinamització sociocultural i educació en el lleure

Altres dades rellevants

Projectes d’investigació seleccionats als que ha participat:

 • La Pedagogía Social Comunitaria en centros penitenciarios  y en programas de reinserción social: un modelo de intervención para la mejora de la reinserción social. Equip Acció Social Comunitaria (ASOC) del Grup INQUAS. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull. IP Txus Morata]. Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/2009
 •  Ciutadania i participació: la mirada retrospectiva dels joves sobre les seves experiències de participació. Convocatòria d’Ajut per la realització de projectes de recerca precompetitiva en Ciències Socials i humanitàries, modalitat LE/aa (21-12-08). Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona.
 • Participación infantil y construcción de ciudadanía. Programa Nacional de Investigación Fundamental (I+D+i). Ministerio de Educación y Ciencia (2009-2012). IP: Jaume Trilla i Bernet
 • Reforç Educatiu. Model de reforç educatiu per als centres oberts i d’atenció diària de MCECC. Porticus.  IP: Dra. Morata

Publicacions

Articles

 • Morata, T (2013) “L’educació més enllà de l’escola”. Valors. Revista de reflexió i diàleg. Setembre de 2013. Nº 107.
 • Morata, T; PALASÍ, E (2012) “Oci i participació social de la gent gran. Avaluació d’un programa d’animació sociocultural i desenvolupament comunitari a la ciutat de Granollers. Educació Social. Revista D’intervenció Socioeducativa, nº 51
 • Morata, T.; GARRIDO, J. (2012) “L’oci terapèutic i educatiu en els centres penitenciaris. Aprenentatge i Servei al Centre Penitenciari de Lledoners”. Revista Educació Social-Revista d’Intervenció Socioeducativa , núm. 50.
 • Morata, T; GARRETA, F. (2012) “El lleure com a dinamitzador i/o activador de comunitat/s”. Revista Educació Social-Revista d’Intervenció Socioeducativa ,núm. 50.
 • Morata, T (2011) “De la Animació Sociocultural al Desarrollo Comunitario: su incidencia en el ocio”. Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE)
 • Morata, T (2011) “Tercera Edad”. Biblioteca Básica del Profesorado. Cuadernos de Pedagogía, nº 15.

Llibres i capítols de llibre (incloent actes publicades de congressos):

 • Gómez, M.; Morata, T.; Noguera, E.; Cifre, J., Trilla, J. (2014) “El recuerdo de las experiencias infantiles”. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona.
 • Morata, T., Trilla, J.; Noguera, E. i Gómez, M. (2014) “El impacto percibido de las experiencias infantiles”. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona.
 • Sabater, J; Morata, T; Muro, P. (2013) “Treball Social a España”. A Research in social work in europe.  Edited by hämäläinen/littlechild/spilackova.
 • Morata, T; Enjuanes, J. i Palasí, E (2013) La unidad terapéutica i educativa del centro penitenciario de Villabona como nuevo paradigma de intervención penal a I Congreso de Ciencia de la Educación i el Desarrollo: Santander
 • Morata, T. (2012)  “Animación sociocultural y escuela“. En La animación sociocultural. Una estrategia para el desarrollo y el empoderamiento de comunidades. Editorial UOC.
 • Morata, T ; Muro, P.; López, P.; Pulido, MA; Sánchez, J; Valverde, JM.(2011). Participación, corresponsabilidad y cogestión como modelo de educación comunitaria en el ámbito penitenciario. En: José Mª Román Sánchez, Miguel Ángel Carbonero y Juan Donoso (compiladores) Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación. Madrid, 2011.
 • Morata, T.; Muro, P.; Palasí, E. (2011) La pedagogía comunitaria en la Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario de Villabona y en otros proyectos de reinserción social. En II Jornada monográfica de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada al futuro. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 29 de abril de 2011. Editora: María R. Belando Montoro. Universidad Complutense de Madrid
 • Sesé, A; Morata,T (2010) “Inserjove. Educando la ocupabilidad”. A Capellin, Mª.J. et al. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudadanía . Mª José Capellin et al. Gijon.
 • Morata, M.J. (2009). El lleure educatiu a l’inici del segle XXI. Editorial Claret. Col·lecció Animació Sociocultural, nº 31.
 • Morata, M.J. (2007). Coordinació de l’obra “Perspectives de l’educació en el lleure”. Editorial Claret. Col·lecció Animació Sociocultural, nº 28. Barcelona, 2006.
 • Morata, M.J. (2006) Coordinació de l’obra “La direcció d’activitats i entitats de lleure infantil i juvenil”. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai. Editorial Claret. Barcelona.
 • Morata, M.J. (2006) “Manual Integral de Acción Voluntaria” per a la Plataforma Voluntariado de España. Madrid.
 • Morata, M.J. (1997) “Animació Sociocultural i Marginació” i “Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari” en el llibre “Animación sociocultural. Teoría, programas y ámbitos”. Coordinador: Jaume Trilla. Editorial. Ariel, Barcelona