Català

Articles a revistes de divulgació científica i professional

Capítols de llibre

  • García-Oliva, Montserrat et al. (2012). Pobre joves grassos! L’obesitat en les trajectòries vitals. Colección Antropología Médica. Tarragona. Publicaciones URV http://issuu.com/publicacions-urv/docs/pobresjovesgrassos
  • Gómez, M.; Morata, T.; Noguera, E.; Cifre, J., Trilla, J. (2014) “El recuerdo de las experiencias infantiles”. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona.
  • Morata, T., Trilla, J.; Noguera, E. y Gómez, M. (2014) “El impacto percibido de las experiencias infantiles”. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona