Línies de recerca

Models d’intervenció i metodologies per a la promoció de la participació social i l’empoderament comunitari vers la millora de polítiques socials i educatives a nivell local, nacional i internacional.

Coordinador: Prof. Miguel Ángel Pulido-Rodriguez (mapulido@peretarres.url.edu)

Per a tal fi s’està treballant, en continuïtat a l’acció de recerca realitzada fins el moment, en els següents projectes en desenvolupament:

(a) Inserció ocupacional de joves en situació de vulnerabilitat social.

(b) Lleure, sociocultura i cohesió social.

(c) Participació social i construcció de ciutadania,

(d) Cohesió social i empoderament comunitari.

(e) Metodologies innovadores d’investigació aplicada: metodologia comunicativa.

Plans formatius dels professionals de l’educació social i el treball social des de la perspectiva de la innovació, l’anàlisi crítica i la qualitat de l’acció social

Coordinadors: Prof. Gisela Riberas i Prof. Jesús Vilar (griberas@peretarres.url.edu / jvilar@peretarres.url.edu)

Per a tal fi, s’està treballant en els següents projectes:

(a) Competències professional per a la millora de la formació dels professionals de l’acció social i educativa;

(b) Competències professionals per a la intervenció educativa.